Gạch block xây tường 10

Liên hệ

Mã: HP-X10
Lượt xem:
kích cỡ: 9 x 19 x 39
Định mức (viên/m2) : 13.5
Trọng lượng (kg/viên): 9.0

0799 616 757